Vormbehoud

Ook in 2013 heeft De Key financieel vormbehoud getoond en schrijven we zwarte cijfers. Dit betekent echter niet dat we met een gerust hart achterover kunnen leunen. In 2013 betaalden we voor het eerst de verhuurdersheffing en saneringssteun voor andere corporaties. In 2013 bedroeg dat € 7,6 miljoen en dat stijgt de komende jaren naar tenminste € 23 miljoen. Geld dat helaas doorberekend moet worden in de huren. Omdat veel huurders het toch al niet ruim hebben, is dat een zorgwekkende ontwikkeling.

Het afgelopen jaar hebben we 6.563 huishoudens aan nieuwe woonruimte geholpen. De grote aantallen zien wij vooral bij studenten. Studenten komen niet alleen uit Nederland; ze weten De Key te vinden vanuit alle werelddelen. Sommige blijven maanden, andere jaren.

In ons Jaarverslag 2013 leest u meer over onze activiteiten en prestaties waaraan medewerkers en bewoners in 2013 hard hebben gewerkt.

Kerncijfers 2013

38.045 Woningen/verhuureenheden
 • Woningen 28.357
 • Onzelfstandige woningen 4.241
 • Garages en parkeerplekken 3.471
 • Winkels / bedrijfspanden 1.464
 • Plekken in verzorgingshuizen 282
 • Overige voorzieningen 230
€ 35 mln Uitgegeven aan onderhoud
 • Planmatig onderhoud € 17 mln
 • Mutatieonderhoud € 7 mln
 • Serviceonderhoud onderhoud 3.471
6,9 Rapportcijfer van
onze bewoners
 • Bereikbaarheid en telefonische dienstverlening 6,4
 • Communicatie en informatie 6,5
 • Woning zoeken 7,0
 • Woning betrekken 7,6
 • Woning verlaten 7,5
 • Uitvoering reparaties 7,0
 • Planmatig onderhoud 7,2
 • Afhandeling klachten 6,0
€ 63,8 mln Jaarresultaat
 • Exploitatieresultaat 45.437
 • Verkoopresultaat 2.461
 • Onrendabele investeringen -2.974
 • Mutatie actuele waarde -12.614
 • Vennootschapsbelasting 34.590
 • Resultaat deelnemingen -3.122
6.563 Afgesloten huur en
koopcontracten
 • Sociale huur 779
 • Sociale huur bijzonder 149
 • Studenten regulier 2.090
 • Buitenlandse studenten (SSF) 2.852
 • Vrije sector 335
 • Koop met startersregeling 79
 • Koop zonder startersrenteregeling 217
 • Ik Bouw Betaalbaar Almere 62
25,3% Energielabel A en B
 • A en B 25,3%
 • C en D 49,8%
 • E, F, G 24,9%

Grafieken

Verkoop woningen uit bestaand bezit 2013
Afgesloten huur- en koopcontracten

Downloads

Download het complete De Key jaarverslag 2013 of de verschillende delen afzonderlijk.